TEREN INWESTYCYJNY NA SPRZEDAŻ

Gliwice, Jagodowa
Dodaj do notesu Dodane

Informacje

Cena
5 052 150 zł
Numer oferty
5490 (IMO)
Typ transakcji
Sprzedaż
Powierzchnia
33 681 m2
Cena za m2
150 zł / m2

Opis nieruchomości

TEREN KOMERCYJNY NA SPRZEDAŻ O POWIERZCHNI 33 681 m2 GLIWICE/CZECHOWICE UL. JAGODOWA - północna część Gliwic, obręb Kuźnica.

Od południa nieruchomość graniczy z terenami zakładów przemysłowych Bumar Łabędy oraz Huta Łabędy, od północy dominują tereny zieleni leśnej, a po drugiej stronie ulicy Jagodowej - tereny rolne.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy grunt położony jest na terenach przemysłu, baz i składów oznaczonych symbolem 1 PBS. 

1 PBS tereny, na których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny przemysłu baz i składów,
b) koncentracja specjalizowanych funkcji           przemysłowych i techniczno-produkcyjnych,
c) nieuciążliwe działalności produkcyjno-           wytwórcze i nieuciążliwe usługi, takie jak:         działalność komercyjna techniczno-                 produkcyjna, usługowa oraz niezbędne             składowanie i magazynowanie, biura,               przedstawicielstwa i reprezentacje firm;           centra techniczno-technologiczne,
d) logistyka,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mała architektura,
b) zieleń urządzona, zieleń ochronna,
c) niezbędne dojazdy, miejsca postojowe,
d) urządzenia, sieci infrastruktury                     technicznej,
3) nakazy:
a) uciążliwość prowadzonej działalności             gospodarczej/przemysłowej w zakresie             emisji  hałasu, wibracji, zanieczyszczeń             powietrza atmosferycznego, substancji             zapachowych, niejonizującego                         promieniowania elektromagnetycznego oraz     zanieczyszczenia gruntu i wód nie może           powodować przekroczenia obowiązujących       standardów środowiskowych.

Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyposażony jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej dla funkcji wynikającej z jej przeznaczenia - energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, szambo. 

Grunt jest równy, płaski, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony. w południowo-zachodniej części nieruchomości znajdują się ruiny budynku użytkowego. Budynek jest murowany z cegły, parterowy z dachem konstrukcji drewnianej, z rozebranym poszyciem dachowym. 
Budynek jest w złym stanie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki. 

Kontakt: 
Asystent d/s Nieruchomości Komercyjnych Nova-Investment Katarzyna Przepióra 
Tel: 530-807-370

Zapewniamy profesjonalną bezpłatna obsługę kredytową, oraz pomoc w przeprowadzeniu wszelkich formalności związanych z transakcją i notariuszem.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowe informacje

  • Wypis z planu zagosp.

Zobacz na mapie

Jak dojadę

Kontakt